Komplikacije kod depresije

Kod ljudi koji pate od blažih oblika depresije, ovaj poremećaj raspoloženja može da utiče na mnoge aspekte života. Klinička depresija može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, kao što su srčane bolesti ili karcinom.

Depresija može biti udružena sa pojavom različitih bolnih sindroma, smanjenja ili gubitka seksualne želje i potencije, kao i sa poremećajem spavanja i migrenom.

Depresija nije uzrok ovih problema ali svakako utiče na njihov tok. Što više su vam poznate komplikacije kod depresije više ćete razumeti zašto je lečenje depresije važno započeti na vreme.

Osobe sa hroničnom bolešću imaju teškoće prilagođavanja zahtevima bolesti. Istovremeno, oni se fokusiraju na lečenje tih oboljenja.

Takodje depresivna osoba može promeniti način na koji vidi sebe, tako da nije iznenađujuće da istraživanja pokazuju da čak jedna od svake tri osobe sa ozbiljnim medicinskim problemima doživljava stanje depresije.

depresija komplikacije

Klinička depresija je jedan od najčešćih komplikacija hroničnih bolesti. U nekim slučajevima, hronična bolest može da izazove depresiju.Depresija uzrokovana hroničnom bolešću često komplikuje osnovnu bolest. To je naročito tačno ako hronična bolest izaziva određeni stepen bola i ometanja u svakodnevnom životu osobe. Depresija pojačava bol. To izaziva zamor i pad energije koji mogu da rastu tokom vremena. Depresija ima tendenciju da natera ljude da se povuku u društvenu izolaciju.

Stopa depresije koja se javlja sa drugim bolestima je prilično visoka. Evo nekih primera:
• oko 40% do 65% bolesnika sa infarktom srca, ima iskustvo depresije
• stopa depresije je 40% za Parkinsonovu bolest i multiplu sklerozu
• stopa depresije je čak 25% kod obolelih od karcinoma i kod pacijenata sa dijabetesom
• kod bolesnika sa oboljenjem koronarnih arterija koji nisu imali srčani udar, stopa depresije se kreće od 18% do 20%.
• za pacijente moždanog udara, iznosi od 10% do 27%

Bolni sindrom kod depresije

Klinička depresija uzrokuje mnoge fizičke simptome, uključujući i fizički bol. Um kontroliše telo ali takodje i emocije mogu imati veliki uticaj na telesne funkcije. Bol povezan sa depresijom može da varira od neobjašnjive glavobolje, bola u vratu i u trbuhu, zatim bola u grudima, bola u mišićima i zglobovima ruku i nogu kao i bola u krstima.

Istraživači iz Sijetla istraživali su više od 25.000 pacijenata na pet kontinenata. Oni su utvrdili da je 50% pacijenata, koji su patili od depresije, doživelo više neobjašnjivih fizičkih simptoma kao i da su fizički simptomi jezgro depresivnih sindroma.

Seksualni problemi i depresija

Seksualni problemi, kao što je erektilna disfunkcija (ED) ili nemogućnosti doživljavanja orgazma (anorgazmia), često koegzistira sa depresijom.
Mozak je organ visoko osetljiv na seks. Seksualna želja počinje upravo u mozgu. To je zbog posebnih hemikalija mozga o kojima je već bilo reči – neurotransmitera. Oni omogućavaju komunikaciju između ćelija mozga i aktiviraju protok krvi do polnih organa.
Mnogi muškarci i žene sa depresijom reći da im je seksualna želja niska ili su bez seksualne želje, ali takodje i da postoji nerazumevanje partnera koji stvaraju ogroman pritisak da imaju intimne odnose.

Da li su antidepresivi uzrok seksualnih problema?

Kao što postoji koristno delovanje antidepresiva da popravljaju raspoloženje, neke vrste antidepresiva – na primer, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) – mogu imati i neželjene, sporedne efekte. Ovi neželjeni efekti mogu rezultirati seksualnim problemima.

Antidepresivi pomažu pojačavaju raspoloženje kod ljudi sa depresijom menjanjem hemijske ravnoteže u mozgu. Ali isto tako te hemikalije su uključene u seksualni odgovor. Antidepresivi često izazivaju seksualnu disfunkciju i to onda kako se povećava njihova doza.

Seksualni problemi sa antidepresivima:
• nesposobnost da se pokrenu ili da uživaju u seksu
• erektilna disfunkcija (ED) za muškarce
• smanjena seksualna želja kod oba pola
• nemogućnost postizanja orgazma kod oba pola

Kako se leče seksualni problemi kod depresije?

Na primer, neki noviji antidepresivi rade drugačije, oni ne mogu uticati na seksualnu funkciju. Dakle, lekar može da zameni antidepresiv, koji će imati manje uticaja na seksualnu sposobnost. Nekada nije moguće zameniti antidepresiv ako je pacijent već dobro reagovao na njega i izgubio simptome depresije.Tada se ordiniraju i drugi lekovi koji mogu da se uzimaju zajedno sa antidepresivima da poboljšaju seksualnu funkciju. Kada pacijenti shvate da su seksualni problemi povezani sa lekovima mogu da prekinu lečenje, ali ipak većina ljudi koji uzimaju antidepresive odlučuje da nastavi terapiju antidepresivima.