Pobedite nezadovoljstvo i budite srećni

Psihološke studije opisuju srećne ljude kao one sa samopoštovanjem, sa doživljajem kontrole nad životom, izraženom otvorenošću ka drugima, hrabrošću, sa veštinama rešavanja nesporazuma i konflikata, sa sposobnostima uspostavljanja i održavanja trajnih, stabilnih i zadovoljajućih odnosa sa drugima, i doživljajem osmišljenosti sopstvenog života.

Istraživanja su pokazala da ukoliko ljudi imaju dobre odnose, duže žive i srećniji su! Tako, srećni partneri sa sličnim temperamentima i dobrom međusobnom komunikacijom, sa obraćanjem bez kritike, koji koriste humor, zdraviji su i duže žive!

Sreća se možda ne može kupiti, ali to koliko ćete biti srećni može se izračunati! Tokom poslednjih nekoliko godina razvio se pravac u psihologji koji se naziva pozitivna psihologija, i koji se prevashodno bavi srećom, objašnjava dr Calovska Hercog. Da bi razumeli šta čoveka čini srećnim koristi se formula:

Sreća = nasleđe + životne okolnosti + mogućnosti

Nasledje učestvuje u sreći 40 do 50 odsto. Pod nasleđem se porazumevaju osobine sa kojima se čovek radja, temperament kao genetski predodređen emocionalni tempo koji prati tokom života. U tom smislu ljudi se dele na optimistične i pesimistične.

Optimisti su otvoreni za kontakte s ljudima, sagledavaju situacije kao izazov i više su „skloni” sreći. Pesimisti su skloni strepnji, koja je često jedna od njihovih najizraženijih karakternih crta, i skloni su strahovima.

Okolnosti određuju 8-15 procenata sreće. Životne okolnosti su vezane za uzrast, pol, obrazovanje, religiju, klimu, novac i sve ono što predstavlja životni ambijent.

Mogućnosti čine čak 45 posto čovekove sreće. Mogućnosti su deo svesne namere, odnosno želje i akcije da se život oblikuje onako kako mi to želimo.

Ljudi mogu naučiti i koristiti mogućnosti i povećati ličnu sreću za 25 posto, kaže dr Calovska Hercog.

Sreća se gradi kroz tumačenje „grešaka” iz prošlosti kao putokaza u menjanju i uticanju na sopstveni život. Sreću čini i poznavanje i usvajanje ispunjavajućih ciljeva koji donose radost, smelost i istrajnost u njihovom dosezanju, kao i prisutnost u “sada i ovde“, oblikovanje i trajanje u otvorenim, nekritizerskim odnosima sa drugima.

PUT DO SREĆE JE UMEĆE !

Smisao

Pokušajte da definišete smisao vašeg postojanja. To ne moraju biti neke civilizacijski bitni doprinosi, možda ste jednostavno potrebni nekome. Bez jasno definisane svrhe života, sedam od deset ljudi oseća da im je život neispunjen.

Strategija

Treba da znate šta želite. Napravite prioritetne ciljeve, odredite načine (po etapama) na koji ih možete ostvariti i odredite rok.

Očekivanja

Ljudi koji su srećni ne dobijaju sve što žele, ali žele većinu stvari koju su dobili. Ljudi koji su nezadovoljni u životu sebi često postavljaju nedostižne ciljeve i tako sami sebi “smeštaju” neuspeh.

Sedi i razmisli

Često zaboravimo da sednemo i razmislimo gde smo bili na početku, a dokle smo stigli sada. Prirodno je da čovek uvek traži više, ali bolji je pristup da se setite svog početka i cenite to koliko ste postigli.

Eee.. da sam..

Provoditi vreme u zamišljanju šta je moglo biti, da samo može da se promeni neka sitnica, neka mala odluka iz vašeg života, je kontraproduktivno i čini vas nesrećnima. Nemojte uzalud trošiti vreme razmšljajući kako da promenite prošlost.

Krivica

Kada nam stvari u životu ne idu najbolje, ponekad krenemo da pravimo spisak koliko smo puta doživeli neuspeh, sa postupcima kojima smo prouzrokovali problem. Ovakav način razmišljanja ne samo da nas može uznemiriti, nego čak može da nas blokira i oteža svakodnevno funkcionisanje. Istina je da je svaka situacija nastala kao rezultat stvari koje su nekada pod vašom kontrolom, a nekada nisu. Nemojte sebe obmanjivati tako što ćete misliti da ste lošu situaciju sami stvorili. Ima više smisla baviti se rezultatima rada, nego greškama u radu.

Više elemenata

Vaš život se sastoji iz više različitih ravni. Nemojte se fokusirati samo na jednu stvar u životu, pa da ne osetite zadovoljstvo ako vam je ta oblast nestabilna. To vam može postati sve o čemu razmišljate, i može da ubije zadovoljstva u svemu drugom – u onim stvarima koje biste inače voleli.

Popustljivost

Čak i kada ste u pravu ništa nećete postići time što ćete se stalno suprotstavljati onima koje volite. Samo se setite koliko su vam oni važniji od teme o kojoj raspravljate. Preterana kritika u vezama umanjuje osećanje sreće i do jedne trećine.

Zajedno

Zajednička interesovanja i aktvnosti učiniće da se osećate prijatnije sa porodicom i prijateljima. Ona će vam omogućiti da shvatite da je ono što vas veže mogo dublje nego samo slučaj.Svako zajedničko interesovanje između ljudi u vezi povećava verovatnoću trajanja veze i utiče na povećanje životnog zadovoljstva.

Prijateljstva

Obnovite stara prijateljstva, iskoristite mogućnosti da na poslu i među poznanicima stvarate nove, i učvršćujete postojeće veze.Ljudima je potreban osećaj da su deo nečeg većeg, da im je stalo do drugih i zauzvrat, da je drugima stalo do njih. Veze se grade na osnovama obostranog poštovanja, i ne postoji bolji način da se to poštovanje ispolji nego da ponekad pokažete koliko vam je do nekoga stalo.
Marijana Vasiljević