Serotoninski sindrom simptomi, uzroci, lečenje

Šta je serotoninski sindrom?

Serotoninski sindrom je potencijalno opasno trovanje lekovima. Javlja se kada se previše serotonina nakupi u organizmu. Nervne ćelije normalno luče serotonin – neurotransmiter koji pomaže u regulaciji varenja, krvotoka, temperatura i disanja. Serotonin je važan i za funkcionisanje nervnih i moždanih ćelija.

Ako pijete lekove za depresiju, migrenu i bolove, u vašem telu se može nakupiti previše serotonina. To može izazvati neke blaže, ali i ozbiljnije probleme. Ovi problemi mogu pogoditi mozak, mišiće i druge delove tela.

Serotoninski sindrom se obično javlja kada počnete sa novim lekovima. Može se javiti i ako povećate dozu lekova koju trenutnu pijete. Serotoninski sindrom se najčešće javlja kada odjednom pijete više leova i, ako se ne leči na vreme, može biti i fatalan.

serotonin sindrom

Serotoninski sindrom simptomi

Nakon nekoliko minuta, ili nekoliko sati nakon što ste popili određene lekove, mogu se javiti sledeći simptomi serotoninskog sindroma:

  • Zbunjenost
  • Dezorijentacija
  • Iritabilnost
  • Anksioznost
  • Grčevi u mišićima
  • Ukočenost mišića
  • Drhtavica
  • Dijareja
  • Ubrzan rad srca (tahikardija)
  • Visok pritisak
  • Mučnina
  • Halucinacija
  • Preterani refleksi (hiperrefleksija)
  • Proširene zenice

U težim slučajevima, mogu se javiti i sledeći simptomi serotoninskog sindroma:

  • Koma
  • Napadi
  • Nepravilan rad srca

Serotoninski sindrom uzroci

U najvećem broju slučajeva, serotoninski sindrom se javlja kada pacijent pije dva ili više lekova ili suplemenata, koji povećavaju nivo serotonina. Na primer, možete uzeti lek protiv glavobolje, a već pijete antidepresive i to dovede do serotoninskog sindroma. Još neki lekovi prepisanih lekova – antibiotici, antivirusni lekovi za lečenje HIV-a i AIDS-a i neki lekovi protiv bolova mogu takođe dovesti do povećanog nivoa serotonina.

Lekovi i suplementi koji najčešće izazivaju serotoninski sindrom su:

Antidepresivi

Antidepresivi koji mogu izazvati serotoninski sindrom su:

  • Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (npr. Zoloft)
  • Inhibitori preuzimanja norepinefrina
  • Triciklični antidepresivi
  • Inhibitori monoaminske oksidaze
  • Ostali antidepresivi

Lekovi za migrenu

Lekovi za migrenu spadaju u kategoriju triptana i često se povezuju sa serotoninskim sindromom.

Droge

Neke vrste droga su takođe povezane sa serotoninskim sindromom (LSD, ekstazi, kokain i amfetamini).

Biljni suplementi

Smatra se da i neki biljni suplementi mogu izazvati serotoninski sindrom, posebno kantarion i žen šen.

Lekovi protiv prehlade i kašlja

Smatra se da i lekovi protiv prehlade i kašlja koji sadrže dekstrometorfan mogu dovesti do serotoninskog sindroma.

Serotoninski sindrom dijagnoza

Nema posebnih laboratorijskih testova za serotoninski sindrom. Lekari obično počinju sa pregledom anamneze i simptoma. Obavezno recite lekaru ako pijete bilo koje lekove ili ste nedavno koristili neku drogu. Te informacije će pomoći lekaru da lakše postavi dijagnozu.

Lekar obično radi nekoliko drugih testova kako bi se utvrdilo koji su sve organi pogođeni, a i kako bi se isključila mogućnost drugih oboljenja.

Neki drugi zdravstveni problemi su slični serotoninskom sindromu. Tu spadaju infekcije, predoziranje lekovima i hormonalni problemi. Neuroleptički maligni sindrom ima slične simptome kao i serotoninski sindrom. Reč je o lošoj reakciji organizma na neke antipsihotike.

Testovi koji se obično rade su rutinski test krvi, kultura krvi, testovi za određivanje tiroidne funkcije, testovi bubrežne funkcije i funkcije jetre.

Serotoninski sindrom lečenje

Ako se razviju veoma blagi simptomi serotoninskog sindroma, lekar će vam savetovati da prestanete sa lekovima koji izazivaju problem. U slučajevima težih simptoma, možda ćete morati u bolnicu.Lečenje obično uključuje:

  • Isključivanje iz terapije svih lekova koji mogu da izazovu serotoninski sindrom
  • Infuziju, kojom se ublažavaju dehidratacija i temperatura
  • Lekovi kojima se ublažava ukočenost mišića
  • Lekovi koji blokiraju serotonin

Serotoninski sindrom komplikacije

Teži grčevi mišića mogu dovesti do razlaganja mišićnog tkiva. Razlaganje ovog tkiva može izazvati teže oštećenje bubrega. U bolnici će vam možda dati lekove koji privremeno parališu mišiće kako bi se srečilo teže oštećenje. Respiratorom se olakšavaju poteškoće sa disanjem.

Serotoninski sindrom  prognoza

Uz tretman, prognoza je veoma dobra. Kada se nivo serotonina vrati u normalu, svi simptomi prolaze i ne stvaraju probleme. Ipak, ako se ne leči na vreme, serotoninski sindrom može biti fatalan.

Serotoninski sindrom prevencija

Serotoninski sindrom se ne može uvek sprečiti. Ako vam lekar prepisuje neke lekove, recite mu koje lekove već pijate. Ako uzimate kombinaciju koja može dovesti do povišenih nivoa serotonina, verovatno ćete morati na češće kontrole. Ovo je posebno važno ako tek počinjete da pijete neki lek ili ako vam lekar povećava dozu.