Distimija hronična depresija

Šta je hronična depresija (distimija)?

Hronična depresija ili distimia, karakteriše dugoročno depresivno raspoloženje. Simptomi depresije mogu trajati duži vremenski period, možda dve godine ili duže.

Oni koji pate od distimije su obično u stanju da adekvatno funkcionišu ali se mogu stalno osećati nesrećnim.

Ako imate distimiju ili hroničnu depresiju, možete ipak iskusiti epizodu velike depresije u toku života.

Šta uzrokuje distimiju?

Stručnjaci nisu sigurni šta uzrokuje distimiju. Misli se da se ova forma hronične depresije odnosi na promene u mozgu koje se tiču serotonina, neurotransmitera koji mozak luči u borbi sa emocijama.

Stresori, hronične bolesti, lekovi i problemi u interpersonalnim odnosima na privatnom i poslovnom planu takođe mogu povećati šanse za ispoljavanje distimije.

Kako se distimija dijagnostikuje?

Psihijatar generalno daje dijagnozu na osnovu simptoma koje ima neka osoba. U slučaju distimije ovi simptomi će trajati duži vremenski period i slabijeg su inteziteta nego u pacijenata sa velikom depresijom.

Kod hronične depresije – distimije, lekar će želeti da se uveri da simptomi nisu posledica bolesti zavisnosti ili neke telesne bolesti, kao što su hipotiroidizam koji imaju slične simptome a koje izaziva klinički značajan distres ili smanjeno funkcionisanje u socijalnim, profesionalnim ili drugim važnim oblastima života.

Ako ste depresivni i depresivni simptomi traju više od dve nedelje, posetite svog lekara ili psihijatra.

Lekar će izvršiti temeljnu medicinsku procenu, posvećujući posebnu pažnju na vašu ličnu i porodičnu psihijatrijsku istoriju.

Kako se distimija leči?

Distimija je ozbiljna bolest i takođe se vrlo uspešno leči. Kao i kod svih hroničnih bolesti, rane dijagnoze i lečenje mogu smanjiti intenzitet i trajanje simptoma i smanjiti verovatnoću recidiva.

Distimija se leči tako što lekari koriste psihoterapiju (savetovanja), medikamente, kao što su lekovi antidepresivi, i kombinaciju ove dve terapije.

Često, distimija može biti tretirana od strane lekara primarne zdravstvene zaštite.

Odredjivanje tačne dijagnoze i efikasne terapije je veliki korak da se osoba sa hroničnom depresijom oseća bolje.

Pored toga, promena navika i započinjanje zdravog načina života, kao što je konzumiranje dobro uravnotežene ishrane, redovno vežbanje, izbegavanje alkohola i pušenja, održavanje dobrih odnosa sa bliskim prijateljima i članovima porodice koji pružaju jaku socijalnu podršku. Ove pozitivne navike su važne u poboljšanju raspoloženja i osećanja blagostanja.