Psihotična depresija i maskirana depresija

Psihotična depresija se javlja kada teška depresivna epizoda koegzistira sa oblikom psihoze. Psihoza može biti ispoljena kroz halucinacije, zablude,deluzije ili neki drugi raskid sa realnošću. Psihotična depresija pogađa otprilike jednu od četiri osobe, koje se hospitalizuju zbog depresije.

Kako se psihotična depresija razlikuje od velike ili kliničke depresije?

Pored simptoma kliničke depresije, kao što su osećanje beznadežnosti, bezvrednosti i bespomoćnosti, psihotična depresija takođe ima i karakteristike psihoze.

Na primer, osoba sa psihotičnom depresijom može imati halucinacije (vidne, slušne) ili zablude (iracionalne misli i strahove).

psihoticna depresija

Osoba koja je psihotična je van dodira sa stvarnošću.Čovek sa psihozom može da čuje “glasove” ili može imati čudne i nelogične ideje.

Na primer, on može da misli da drugi čuju njegove misli ili pokušavaju da ga povrede ili ima ideje veličine, misli da je predsednik države ili neka druga poznata ličnost.

Može da se naljuti bez ikakvog razloga ili može da provodi mnogo vremena u krevetu, spavajući danju dok noću ostaje budan.

Osoba sa psihotičnom depresijom može zanemariti svoj izgled i ličnu higijenu ili teško uspostavlja urednu, konverzaciju ili čini nešto što nema smisla.

Osobe sa psihotičnom depresijom su obično svesne da im misli nisu istinite za razliku od osoba sa drugim duševnim bolestima, kao što je shizofrenija.

Mogu osećati stid i pokušati da sakriju ono što doživljavaju pa je tada ovu vrstu depresije veoma teško dijagnosticirati. Međutim, dijagnoza je važna.

Oni koji imaju jednu epizodu psihotične depresije povećavaju šansu da obole od bipolarnog poremećaja i periodične psihotične depresije, manije, pa čak i da izvrše samoubistvo.

Koji su simptomi psihotičnih depresija?

Uobičajeni simptomi psihotične depresije su:

  • Agitacija
  • Strah
  • Opstipacija
  • Hipohondrija
  • Nesanica
  • Intelektualna slabost
  • Fizički slabost
  • Psihoza

Kako se psihotičnih depresija leči?

Različiti lekovi se koriste za stabilizaciju raspoloženja, uključujući i kombinaciju antidepresiva i antipsihotika.

Antipsihotici su lekovi utiču na povlačenje simptoma psihoze. Postoji veliki broj antipsihotika ili neuroleptika.

Da li je tretman za psihotične depresije uvek efikasan?

Lečenje psihotične depresije je veoma efikasno. Ljudi su u stanju da se oporave.Ali kontinuirano medicinsko praćenje je neophodno.

Ako lekovi ne deluju, pribegava se elektro terapiji (ECT) koja se sve više koristi. Važno je za pacijenta da sarađuje sa lekarom da zajedno pronađu najefikasniji lek sa najmanje neželjenih efekata, jer je psihotična depresija veoma ozbiljan problem a rizik od samoubistva je veliki.

MASKIRANA DEPRESIJA

Kod nekih depresivnih bolesnika se javlja depresija koja odudara od klasične slike depresivnog bolesnika, pa tada govorimo o „maskiranim, larviranim ili skrivenim depresijama”.

Depresivno raspoloženje je maskirano, odnosno ispoljava se telesnim i vegetativnim simptomima. Takvi bolesnici nisu uopšte svesni svog depresivnog raspoloženja, šta više na direktno pitanje da li se osjećaju depresivno, oni odgovaraju negativno.

Međutim, njihovo svakodnevno ponašanje odaje depresivno raspoloženje, jer oni veći dio dana provode povučeni od porodice i prijatelja i značajno su smanjene aktivnosti u kojima su prethodno nalazili zadovoljstvo.